състав за това как да се използва циркуляр


Отговор 1:

Ако самата стомана е режещият материал, това вероятно е HSS (високоскоростна стомана M2) или просто въглеродна стомана, в зависимост от материалите, които е проектирана да реже. За триони, при които стоманата не е режещият материал, например волфрамов карбид, той също може да е HSS, но вероятно би бил нещо по-евтино. Има и остриета, при които корпусът на острието е въглеродна стомана, а споените битове са M2.