В каква скала няма разлика между светлина и лазер?


Отговор 1:

Приликите между светлинен лъч и лазер са:

И двата са фотони; можете да изберете тяхната електромагнитна вълна да има същата честота, тогава те имат една и съща енергия на фотон.

И двете, отразяват, пречупват и дифрактират, разпръскват и затихват (абсорбират), взаимодействайки с материята.

И двамата могат да загряват материята, за да я променят (чрез изгаряне, топене и т.н.).


Отговор 2:

Предполагам, че искаш да кажеш, че ако имам истински малък, лъч лазерна светлина ще изглежда същият като светлината, която не е от лазери? Ако това е въпросът, то отговорът е: в никакъв мащаб не са ли еднакви. По дефиниция лазерът произвежда много кохерентна светлина, която е подравнена. "Редовна" светлина изгасва от източника във всички посоки, нито една от тези светлини не е паралелна. Колкото и да гледате на тях, те никога не са неразличими, единият има паралелна светлина, другият има напълно не паралелна светлина. Ако и двата източника имат еднаква сила, лазерната светлина ще бъде далеч по-силна.


Отговор 3:

LASER означава усилване на светлината чрез стимулиране на излъчването на радиация, това е акроним, описващ процес. Лазерът, както обикновено се използва думата, е специфичен вид устройство за производство на светлина. „Светлина“ е съществително име, което би могло да стои за всякакъв вид устройство, което произвежда светлина, независимо от мащаба.

Имайки предвид тези съображения, бихте ли могли да префразирате въпроса, така че да има някакъв смисъл?


Отговор 4:

LASER означава усилване на светлината чрез стимулиране на излъчването на радиация, това е акроним, описващ процес. Лазерът, както обикновено се използва думата, е специфичен вид устройство за производство на светлина. „Светлина“ е съществително име, което би могло да стои за всякакъв вид устройство, което произвежда светлина, независимо от мащаба.

Имайки предвид тези съображения, бихте ли могли да префразирате въпроса, така че да има някакъв смисъл?


Отговор 5:

LASER означава усилване на светлината чрез стимулиране на излъчването на радиация, това е акроним, описващ процес. Лазерът, както обикновено се използва думата, е специфичен вид устройство за производство на светлина. „Светлина“ е съществително име, което би могло да стои за всякакъв вид устройство, което произвежда светлина, независимо от мащаба.

Имайки предвид тези съображения, бихте ли могли да префразирате въпроса, така че да има някакъв смисъл?