как да преместите камерата за преглед


Отговор 1:

Среден бутон на мишката за завъртане.

Shift + среден бутон на мишката за панорамиране.

Ctrl + среден бутон на мишката, за да увеличите (задръжте Ctrl + MMB, преместете мишката нагоре, за да увеличите, и надолу, за да намалите). Като алтернатива можете да използвате колелото на мишката за увеличаване и намаляване.

Alt + среден бутон на мишката, за да превключите към един от многото ортографски изгледи (задръжте Ctrl + MMB, преместете мишката наляво, надясно, нагоре, надолу за различни орто изгледи). Като алтернатива можете да използвате цифровите клавиши на цифровата клавиатура: 1 за изглед отпред, Ctrl + 1 за изглед отзад, 3 за изглед отдясно, Ctrl + 3 за изглед отляво, 7 за изглед отгоре, Ctrl + 7 за изглед отдолу, 5 за изглед в перспектива , 0 за изглед на камерата.

Numpad “.” клавиш или Ctrl + Numpad “.” бутон за центриране на изгледа върху избрани обекти.

Shift + C за центриране на изгледа върху всички обекти на сцената.