civ 5 как да получите мисионери


Отговор 1:

Това е така, защото вашият мисионер е бил унищожен от изтощение.

Обикновено вашият мисионер започва с сила на преобразуване от 1000, което определя не само силата, която превръщате в други градове, но и това е „здравето“. Всеки път, когато вашата мисия завърши в друга територия на играчите, вашият мисионер ще загуби 250 точки за преобразуване и ако достигне 0, вашият мисионер ще умре от износване.

Има 2 (3) начина да се избегне това:

  1. Ако имате споразумение за открита граница с друг играч, вашият мисионер няма да понесе щети за износване на тяхна територия.
  2. Приближете се до друг град на играчи, но винаги стойте извън техните граници, докато не стигнете достатъчно близо до тяхната територия и достатъчно близо до града И не конвертирате в същия ход. Вашият мисионер ще вземе 250 точки щети от износване, но докато можете да се изнесете отново на следващия завой, това би трябвало да е наред.
  3. Можете също така да използвате велики пророци, тъй като те не понасят щети на износване на която и да е територия, но не препоръчвам да използвате пророци за разпространение на религията.