cpp как да разделим в изявление за печат


Отговор 1:

Здрасти!

\ t в C означава специалния символ на раздела, който е на клавиатурата с | <- & -> | символ върху него.

за ex за това: - printf (“I \ tam \ tDeepak.”);

Резултатът ще отпечата: -

Аз съм Дийпак.

(Забележка: - Quora не ми позволява да давам разстояние от табулатора, така че трябва да пиша така.)

\ t може да бъде свързано с \ n, което се използва за нов ред.

например: - printf („I \ nam \ nDeepak.“);

Резултатът ще отпечата: -

Аз

съм

Дийпак.

Надявам се, че сте намерили това, което търсите.

TC


Отговор 2:

'\ T' се нарича екранираща последователност (символ), която представлява символа „табулация“ на вашата клавиатура. Тъй като не можете да напишете „tab“ (с изключение на оставяне на 4/8 интервали), ние го използваме в езиците за програмиране, за да кажем на компилатора да постави символа на табулатора на негово място, докато изпълнява код.

Сега „\ t“ не е изключителен само за езика C, а по-скоро е общ знак, който се използва в много езици. Това е като буквата „A“, която не е изключителна само за английски език, а по-скоро символ, показващ да произвежда звук „aaa“ при четене и по този начин се използва на много езици (немски, френски, испански и др.).


Отговор 3:

\ t се отнася до хоризонтално пространство на един раздел. И двете \ n и \ t попадат в категорията Escape последователности в C и се използват за форматиране на изхода на програмата.

\ n - означава символ на нов ред.

\ t - обозначава хоризонтални символи на раздели.


Отговор 4:

Това е команда да се даде 1 табулатор за нещо.

За бивш

Int a;

Int b;

a = 10; b = 20;

printf („a =% d \ tb =% d“, a, b);

O / p

a = 10 (едно табулаторско пространство) b = 20

Забележка: o / pa = 10 и b = 20 са в един и същ ред и между тях има интервал от един раздел.


Отговор 5:

\ t се използва за даване на табулаторни пространства в c програмирането. \ t отпечатва раздел, който е неопределим обем пространство, който подравнява следващия раздел на изхода към хоризонтален раздел на екрана

Например:

printf („ЗДРАВЕ \ tQUORA.“);

Изход: ЗДРАВЕТЕ КВОРА.


Отговор 6:

\ T (и не / t) е хоризонталният табулатор (ASCII код 9). Колко пространства представлява, зависи от софтуера, който го чете. Много текстови редактори представят табулатор като 8 интервали, но това може да се конфигурира.


Отговор 7:

когато искате пространство за печат между две последни или тип дума „\ t“, а за отпечатване на ново изречение или дума в следващия ред използвайте „\ n“.


Отговор 8:

надявам се това да помогне !!


Отговор 9:

той се използва за осигуряване на пространство между два струни. тя осигурява 8 знака пространство.


Отговор 10:

Това е таблично пространство, разделите са предварително дефинирани във всеки компютър и броят на интервалите в раздела варира в зависимост от системата, така че обикновено се препоръчва да не се използва таблично пространство, ако искате програмата ви да се изпълнява в различни системи.


Отговор 11:

\ t се използва за даване на интервали между две думи или стойности.

Тогава имаме и \ n за нов ред. Той отпечатва следващата дума на нов ред.