финална фантазия 15 как да спестя


Отговор 1:

От моя опит играта няма да ви позволи да спестявате в следните ситуации:

  • Ти си в Регалиите
  • Вие сте във въздуха (скачате)
  • Вие сте в битка
  • Вие сте в подземие (или пещера, каквото и да е)
  • Вие сте на определено търсене (понякога играта не ви позволява да запазвате средата на куеста)

Отговор 2:

Единственото спасяване е, когато отидете на къмпинг. Това е.

Имайте навика да посещавате къмпинги, за да спестявате редовно.