Геология: Каква е разликата между сгъване на сгъване и несгъване?


Отговор 1:

Плъзгането винаги се измерва за оста на сгъвката с хоризонталата, което означава, че ако оста на сгъването е на нула градуса спрямо хоризонталата или е успоредна на повърхността, тя е известна като сгъване без сгъване. Докато ако оста на сгъване прави ъгъл с хоризонталната повърхност, тя се нарича като потапяща се сгъвка и ъгълът с хоризонталата е известен като потапяне.