google docs как да видите броя на думите


Отговор 1:

Да, можеш. По същество използвайте функцията за проверка на данните в Google Forms. Можете да зададете ограничения за символите.

Можете също да използвате тази функция, за да създадете „парола“ за достъп до формуляра, напр. Въведете мобилния си телефон или имейл. След това задайте проверка на функцията за проверка на данни за даден мобилен номер, преди да предоставите достъп до формуляра. Това е полезна функция за ограничаване на отговорите на формуляра само до желаната от вас аудитория.

Източник: http://www.tech-recipes.com/rx/57356/use-data-validation-google-forms/


Отговор 2:

Можете да използвате проверка на типа на регулярния израз.

Можете да опитате да следвате Reg Exp:

^ \ W * (\ w + (\ W + | $)) {1 200} $

Заменете 200 с максималния брой думи.

Пример:

—————————————- Източник:

Google Групи

Отговор 3:

Има добавка, която харесвам да използвам. Нарича се „По-добро преброяване на думи“. Това няма да ограничи абзаците вместо вас, но ще ви даде текущ сбор и също така ще ви предостави статистика за всеки абзац или област, които сте подчертали.

Отидете на Addons> Get addons След това потърсете броя на думите.