Как можете да разберете разликата между чувството на червата и краткото емоционално мислене?


Отговор 1:

Чувството на червата няма да се промени, ако не бъде придобита и интернализирана значителна нова информация. Кратка емоционално заредена мисъл ще се промени, след като емоцията, която задвижва веригата на разсъждения, отшумява. Което вероятно не е полезно разграничение, тъй като става ясно само след факта.

Това, което може да помогне за разграничаването им в момента, е, че източникът на чувство на червата по принцип не е съзнателно достъпен за човека, който има чувството, докато най-вече е очевидно, когато емоциите са в мястото на водача на нашето съзнание.