Как описвате разликата между живите и неживите за децата?


Отговор 1:

Биотичните или живите същества са 1) изградени от клетки; 2) възпроизвеждане; 3) обмен със средата им; 4) произвеждат и използват енергия. Ако тези характеристики не са изпълнени ВСИЧКО, тогава нещото се счита за абиотично или неживо. Дори малките деца са очаровани да виждат клетките в лист на растението, а в пластмасово листо няма клетки.