как да съкратя студент


Отговор 1:

Здравей

Според Sachidanand Das, Ph.D.1981, бакалавър (златен медалист), автор, писател, носител на награди, мислител, граждански пенсионер

Няма съкращение за „студент“, доколкото се отнася до мен. Но все пак някои хора използват st, st., St или St. като кратка форма за студент. Това е неправилно. St или St. означава Saint, Street или Strait. st е звук, използван за привличане на внимание и st. е късата форма на камък (тегло). Така че абревиатурата на студент е само студент.

Но видях STD да се използва за студент

Благодаря и наздраве.


Отговор 2:

Няма съкращение за „студент“, доколкото се отнася до мен. Но все пак някои хора използват st, st., St или St. като кратка форма за студент. Това е неправилно. St или St. означава Saint, Street или Strait. st е звук, използван за привличане на внимание и st. е късата форма на камък (тегло).

Така че съкращението на студент е само студент.


Отговор 3:

Какво означава STUDENT?

Съкращението „СТУДЕНТ“ се дефинира като значение: „Проучване, истинност, единство, дисциплина, енергия, спретнато и чисто, съкровище. (

Разни

»

Забавни

) “