как да станете статистически консултант


Отговор 1:

За да се подготвите, да научите умения и да се срещнете с много влиятелни хора. Научете как да разказвате история, да слушате внимателно, да задавате въпроси, за да стигнете до основния проблем, да използвате усъвършенствани техники за статистическо моделиране и да формулирате лаконично проблеми и решения. След това най-голямото ви предизвикателство ще бъде маркетингът на вашите услуги. Тук могат да ви помогнат уебсайтове на свободна практика. Бих се погрижил да се срещна с ръководители лице в лице и да изградя отношения.

Що се отнася до проучвателната работа, това е симптом на недефиниране на бизнес проблема и очакванията на заданието. Щях да си тръгна от всяка работа, където клиентът не можеше с моя помощ да определи защо съм там. Цялата работа трябва да отговори на 1-2 добре формулирани въпроса, може би 3.

Внимавайте колко време ще отнеме, за да подготвите данните.