как да издухате мехурчета от плюене


Отговор 1:

Издухайте 100 мехурчета за случайни хора на улицата. След това ги помолете да оценят по скала от 1 до 10 колко отвратително са мислели, че е. Случайните непознати няма да имат собствен интерес да пестят чувствата ви. Мисля, че ако наистина сте знаели какво чувстват другите хора по този въпрос, това може да ви даде някаква мотивация да спрете.

Също така, моля, обърнете внимание на изражението на лицето им. Понякога това дава допълнителни улики.

Кажете ми какво се случва. Късмет.