как да кажа късмет на латински


Отговор 1:

Бонам фортунам!

Те използваха това, което се нарича „акузатив на възклицание“, за да предадат желания под формата на съществителни (добавете глагол и става по-предизвикателно).

На английски език сме изгубили винителното с изключение на думите: аз, него, нея, нас, тях и почти несъществуващия кого, както и архаичната дума thee.

Надявам се, че помага!


Отговор 2:

Utinam fortuna!


Отговор 3:

Известна е латинската поговорка: "fortuna audaces iuvat" = "съдбата благоприятства смелите". Така че мога да си представя: "Fortuna te iuvet!" = може съдбата да ви облагодетелства!


Отговор 4:

Римляните използвали „Res secundae“, което означава нещо като „втори неща“. Това е идиоматичен израз за „просперитет“, „успех“.


Отговор 5:

Benediximus е думата, използвана за късмет на латински.


Отговор 6:
Бенедиксим

Отговор 7:

бона фортуна


Отговор 8:

Бона Фортуна.